Detecteren van lekkages

Detectie van lekkages:

Voor veel industriële installaties zijn perslucht-, gas- en vacuümsystemen een essentiële bron van omgezette energie. Compressoren zijn eenvoudiger dan andere bronnen van energie zoals elektriciteit en ze zijn overal in de fabrieken van vandaag de dag aanwezig. Ze zorgen voor de aandrijving van machines, gereedschappen, robots, lasers, producthandlingsystemen en nog veel meer.

Toch hebben veel perslucht-, gas- en vacuümsystemen te kampen met slijtage en slecht onderhoud, wat bijdraagt tot de grootste verspilling van allemaal: de altijd aanwezige lekken. Deze lekken kunnen verborgen zitten achter machines of zich op aansluitpunten, in vaste bovenleidingen of in gebarsten leidingen of versleten slangen bevinden. De verspilling neemt snel toe en kan zelfs tot uitval leiden.

In een rapport van het U.S. Department of Energy, het Amerikaanse Ministerie van Energie, kan een lek van 1/8″ (3 mm) in een persluchtleiding meer dan 2500 dollar per jaar kosten. Het Ministerie van Energie schat dat een gemiddelde Amerikaanse fabriek die niet goed is onderhouden, 20% van de totale persluchtproductiecapaciteit kan verspillen door lekkage.
Dit zou betekenen dat een compressor 20% minder zou draaien als het leidingwerk en verbruikers lekvrij zouden zijn. 

Lekkages ontdekken met zeep-sop

Lekkages ontdekken met microfoon

Systeemlekkages kunnen ook leiden tot verstoring van het productieproces door een lage systeemdruk. Ook kan dit leiden tot vertragingen in de productie, ongeplande stilstand, kwaliteitsproblemen, een kortere levensduur en meer onderhoud door het onnodig in- en uitschakelen van de compressoren.

Om drukverlies als gevolg van lekkages te compenseren, wordt door bedrijven vaak een grotere compressor aan geschaft dan nodig is of wordt de systeemdruk onnodig hoog ingesteld, wat aanzienlijke kapitaalkosten en hogere energiekosten met zich meebrengt. Dit kan leiden tot vertragingen in de productie, ongeplande stilstand, kwaliteitsproblemen, een kortere levensduur en meer onderhoud door het onnodig in- en uitschakelen van compressoren. Door op regelmatige basis preventief te controleren op lekkages en deze aan te pakken kun je het energie verbruik en onderhoudskosten van je compressor drastisch verminderen.

Het opsporen en verhelpen van lekken is niet eenvoudig.

Veel fabrieken en installaties beschikken niet over een lekdetectieprogramma. Het opsporen en verhelpen van lekken is niet eenvoudig. Vroeger werden lekkages opgespoord met water en zeepsop maar dat is zeker in heel veel gevallen niet meer mogelijk of niet meer van deze tijd. Lekkages worden tegenwoordig ontdekt door het gebruik van speciale ultrasoon apparatuur. Het ontdekken van lekkages met deze (oude) apparatuur is een tijdrovende klus maar zal zeker lonen om dit uit te laten voeren, lekkages met deze apparatuur kunnen gedetecteerd worden op een afstand van ongeveer 10 meter.

Ik kan deze werkzaamheden voor ieder bedrijf uitvoeren en zo een duidelijk overzicht maken wat de besparing kan zijn wanneer de lekkages opgelost worden. Met de apparatuur die ik gebruik kan ik in een fabriek, tijdens productie, op een afstand tot 50 meter. Hierdoor zal het onderzoek geen productieverlies ontstaan. Aan de hand van de foto’s die ik maak met onze apparatuur is goed te zien waar de lekkage zich bevindt en kan de monteur deze simpel oplossen. Na reparatie van de lekkages is het wel belangrijk te blijven controleren omdat nieuwe lekkages altijd blijven ontstaan door slijtages aan de installatie.

Mogelijkheden:

Hierboven is vooral gesproken over de lekkages in het persluchtsysteem maar met de apparatuur is het ook mogelijk om andere lekkages te detecteren.

Lekkages in een aardgas systeem kunnen direct gevaar opleveren voor de brandveiligheid van een installatie maar ook de kosten van weglekkend gas zijn kostbare verliezen die niet nodig zijn door een goede huishouding.  Gassen zoals Acetyleen, zuurstof en Argon, die vaak gebruikt worden voor lassen zijn ook behoorlijk kostbaar. Aansluitingen op de flessen zijn vaak erg gevoelige punten die onnodig weglekken van deze gassen veroorzaken. Vaak worden flessen na gebruik wel dicht gedraaid maar tijdens gebruik is het mogelijk dat de ruimte waar de flessen staan zich vult met lekkende gassen, wat weer voor gevaarlijke situaties kan zorgen. Het is daarom ook zeker aan te raden deze regelmatig te controleren op lekkages.

Andere lekkages die opgespoord kunnen worden zijn lekkages in bijv. afzuigkanalen. Deze lekkages zorgen ervoor dat de afzuiging niet optimaal zal functioneren. De capaciteit van het afzuigsysteem neemt behoorlijk af wanneer er ‘valse lucht’ aangezogen wordt door het leidingwerk en wordt de zuigkracht minder op de plaats waar deze gewenst is. 

Wil je weten wat voor jou de besparingen kunnen zijn?
Neem dan gerust vrijblijvend contact met mij op.

Voorbeeld van een lekkage in een afzuig systeem

Voorbeeld van een lekkage in een machine

Voorbeeld van een lekkage bij handgereedschap